พระดำน้ำ

กันยายน

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์

ประเพณีท้องถิ่นในช่วงเดือน ๑๐ ของชาวจังหวัด

เพรชบูรณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ในงานจะมีการ

อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมือง

ของชาวเพชรบูรณ์มาทรงน้ำ ทั้งนี้มีความเชื่อว่าจะ

ทำให้บ้านเมืองและประชาชนมีความสุขความเจริญ

 

THAI Trip Culture