มิถุนายน  ประเพณีผีตาโขน จ.เลย

                        ประเพณีพื้นบ้านของชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ที่จัดขึ้นในงานบุญพระเวสหรืองานบุญเดือนหก โดยเด็กๆ

                        จะทำหน้ากากผีตาโขนจากหวดนึ่งข้าวเหนียวแต่งแต้มสีสันสวยงามมาสวมใส่มีการแต่งตัว

                         เป็นผีออกแห่แหนไปตามถนนเลียนแบบในชาดกทางพุทธศาสนา เป็นที่สนุกสนานมาก

ผีตาโขน

THAI Trip Culture