แห่เทียนพรรษา

กรกฎาคม  ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี

                           ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี มีขึ้นในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของทุกปี

                           โดยคุ้มวัดต่างๆ จะจักทำต้นเทียนแกะสลักอันงดงามแห่แหนไปรอบเมืองก่อนที่จะนำไปถวายตามอุโบสถ

                           ของวัดต่างๆ ต่อไป

THAI Trip Culture