สลุงหลวง

เมษายน

ประเพณีแห่สลุงหลวง

จ. ลำปาง

ประเพณีที่งดงามของชาวล้านนาจังหวัดลำปาง

ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ในงาน

จะมีการแห่สลุงหลวงหรือขันน้ำตามประเพณี

โปราณไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจาก

ประชาชนไปสรงแด่พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

 

 

THAI Trip Culture