ประเพณีวิ่งควาย 

    เป็นประเพณีเก่าแก่ตั้งแต่ดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรีเมื่อประมาณ100ปี

เศษมาแล้วในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดใหญ่อินทาราม

ได้จัดให้มีเทศน์มหาชาติเป็นงานประเพณี โดยเจ้าของกัณฑ์เทศน์

ซึ่งส่วนมากเป็นชาวนาและชาวสวนจะใช้ควายเทียมเกวียนนำเครื่องกัณฑ์

เช่นข้าวเปลือก ข้าวสาร หมาก มะพร้าว กล้วย อ้อย เป็นต้น

บรรทุกสิ่งเหล่านี้มาวัดมีการตกแต่งเกวียนให้แลดูสวยงามเป็นต้นว่า

หน้าประทุนร้อยดอกไม้เป็นม่านห้อยและใช้หน่อกล้วยกับต้นอ้อย

ผูกขนาบสองข้างเมื่อเกวียนเหล่านี้มาพร้อมรวมกันที่วัด

โดยมีเกวียน13เล่ม(13กัณฑ์)มีควายที่ใช้เทียมเกวียน26ตัว

จึงมีคนและสัตว์เข้าไปแออัดในวัดเป็นจำนวนมากพอเวลาบ่ายคนขับเกวียน

ก็ชวนกันขี่ควายไปยังสระบัวซึ่งอยู่ห่างวัดเพื่อให้ควายกิน

และอาบขณะจึงเกิดมีคนนึกสนุกท้าผู้อื่นให้ขี่ควายแข่งประลองฝีเท้าดูว่า

ควายของใครมีฝีเท้าเร็วกว่ากันทั้งนี้ผู้ขี่จะต้องระวังไม่ให้ตัวตกลงมาจาก

หลังควายมิฉะนั้นจะถือว่าแพ้เมื่อได้แข่งกันเป็นที่พอใจแล้วขากลับก็เกิดคะนอง

ชวนกันขี่ควายอ้อมตลาดและวิ่งแข่งขันให้คนที่อยู่ในตลาดชมดังนั้นเมื่อถึง

วันขึ้น14 ค่ำเดือน11 ของปีต่อๆมาควายที่เทียมเกวียนเครื่องกัณฑ์มาวัด

ก็นำถูกออกวิ่งในตลาดให้คนชมต่อมาเจ้าของควายที่อยู่ในตำบลใกล้เคียงนึกสนุก

นำควายของตนมาร่วมวิ่งแข่งบ้างทำให้ผู้คนพากันมาดูความสนุกสนานของงาน

วิ่งควายมากขึ้นจนกลายเป็นประเพณีที่สืบมาจนถึงทุกวันนี้

 

กิจกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณีวิ่งควาย

cbilogo

เทศบาลเมืองชลบุรี   

Last update : Feb 26, 2002
Since : Oct 23, 1999
Please contact : webmaster
Brought to you  by : THAI Thip Group
Design, HTML by : Tosawat  tripak